1. Chấp nhận Điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng website Tracuutuvi.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Mô tả dịch vụ

Tracuutuvi.com cung cấp thông tin về tử vi, phong thủy, và các nội dung liên quan khác. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin trên website. Việc sử dụng thông tin này là hoàn toàn tự nguyện và thuộc trách nhiệm của bạn.

3. Quyền sử dụng

Bạn được cấp quyền sử dụng website Tracuutuvi.com cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào từ website mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

4. Hành vi người dùng

Khi sử dụng Tracuutuvi.com, bạn đồng ý không:

  • Vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào hiện hành.
  • Đăng tải hoặc chia sẻ nội dung bất hợp pháp, đe dọa, lừa đảo, phỉ báng, tục tĩu hoặc gây hại.
  • Can thiệp vào hoạt động của website hoặc gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng khác.
  • Sử dụng website cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo mà không có sự cho phép của chúng tôi.

5. Liên kết đến website khác

Tracuutuvi.com có thể chứa các liên kết đến website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các website này. Việc bạn truy cập các website này là tự nguyện và thuộc trách nhiệm của bạn.

6. Miễn trừ trách nhiệm

Tracuutuvi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc gián đoạn kinh doanh.

7. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên website này, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Điều khoản để nắm rõ các quy định mới nhất.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với Tracuutuvi sớm nhất để được hỗ trợ nhé!

Ngày cập nhật cuối cùng: 01/07/2024