Chính sách cookies

Phiên bản hiệu lực từ ngày: 20/04/2023

Chào mừng bạn đến với trang web tracuutuvi.com của chúng tôi. Chính sách cookies này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ Chính sách cookies này để hiểu rõ hơn về việc thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

1. Cookies là gì?

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Chúng được sử dụng để ghi nhớ thông tin về bạn, như cài đặt ngôn ngữ, lưu trữ thông tin đăng nhập, và tùy chỉnh trang web theo nhu cầu của bạn. Cookies cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web.

2. Loại cookies chúng tôi sử dụng

a) Cookies cần thiết: Chúng tôi sử dụng cookies cần thiết để cho phép bạn truy cập và sử dụng các tính năng cơ bản của trang web.

b) Cookies phân tích: Chúng tôi sử dụng cookies phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm các trang bạn truy cập, thời gian bạn dành trên mỗi trang, và các liên kết bạn nhấp chuột. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu quả của trang web.

3. Bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để phân tích thông tin thu thập từ cookies. Những bên thứ ba này sẽ tuân thủ chính sách riêng của họ về bảo mật thông tin.

4. Quản lý cookies

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookies trên trình duyệt của mình. Bạn có thể từ chối các cookies không cần thiết hoặc cài đặt trình duyệt của bạn để thông báo khi có cookies được gửi đến. Tuy nhiên, việc từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu. Thông tin chi tiết về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn có thể được tìm thấy trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách cookies này, xin vui lòng liên hệ với Tracuutuvi.com.