Chính sách bản quyền

Bản quyền nội dung

  • Toàn bộ nội dung trang web tracuutuvi.com, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, tài liệu và các tài nguyên khác, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của tracuutuvi.com trừ khi có chỉ dẫn rõ ràng khác.
  • Các bài viết, thông tin, và nội dung người dùng đóng góp trên trang web cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của tracuutuvi.com và sẽ được bảo vệ bởi các quy định về bản quyền.

Sử dụng nội dung

  • Nếu muốn sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web tracuutuvi.com, bạn phải có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi, trừ khi việc sử dụng đó được quy định rõ ràng trong các điều khoản sử dụng của trang web.
  • Việc sử dụng nội dung từ trang web tracuutuvi.com không được phép với mục đích thương mại, chừng nào không có sự chấp thuận bằng văn bản từ tracuutuvi.com.

Quyền tác giả và nguồn thông tin

  • Khi bạn sử dụng hoặc chia sẻ nội dung từ trang web tracuutuvi.com, bạn phải ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả (nếu có). Việc này bao gồm cả việc chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội và trang web khác.
  • Bạn không được phép thay đổi, chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ bất kỳ thông tin tác giả hoặc thông tin nguồn gốc nào từ nội dung của trang web tracuutuvi.com.

Báo cáo vi phạm bản quyền

  • Tracuutuvi.com cam kết tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web vi phạm quyền bản quyền của bạn hoặc của người khác, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Miễn trừ trách nhiệm

  • Tracuutuvi.com không chịu trách nhiệm về những nội dung được đăng tải bởi người dùng, và các quyết định dựa trên thông tin trên trang web sẽ hoàn toàn là trách nhiệm của người sử dụng.

Thay đổi chính sách bản quyền

  • Tracuutuvi.com có quyền thay đổi chính sách bản quyền mà không cần thông báo trước. Việc thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.

Trên đây là một bản tóm tắt về chính sách bản quyền cho trang web tracuutuvi.com. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định và điều khoản sử dụng, người dùng nên xem xét và làm theo chính sách bản quyền chi tiết được cung cấp bởi tracuutuvi.com trên trang web.